Category Archives: Nieuws

Zonne-energie interessanter dan ooit

Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo deed zaterdag een dappere poging Ermelo’ers te overtuigen dat dit het juiste moment is om de zon te benutten.

Zonnepanelen en zonnecollectoren en vooral een windmolen in het centrum van Ermelo. Van tien uur ’s morgens tot dik na vieren stopte Han Kattenwinkel van NMP Ermelo zaterdag al zijn energie in zijn verhaal. Kattenwinkel, die twee jaar geleden zijn eigen huis heeft laten bouwen en daarbij flink onderzoek had gedaan naar alternatieve energie, kreeg wel kritische vragen om zijn oren.

Daaruit bleek vooral dat de gemiddelde inwoner vooral wacht op het juiste moment van kopen. Want hoe zit het met de btw Gaat die binnenkort naar 6 procent? Of: wie zegt me dat die panelen niet nog goedkoper worden. China heeft de productie opgevoerd dus? En: zijn de Japanners niet druk bezig met ontwikkelingen en kun je niet beter wachten tot de panelen efficiënter worden?

Voor Kattenwinkel is het duidelijk: “Niet meer wachten op wie dan ook. Je kunt eenvoudig nagaan dat de prijzen van de panelen niet meer veel zullen dalen. Veel Europese fabrikanten hebben het moeilijk. Dat geeft aan dat ze rond kostprijs leveren. Ook zijn de panelen qua opbrengst al zo efficiënt dat het natuurkundig niet veel beter kan”.

“In hoofdlijnen kun je zeggen dat je 4000 euro betaald voor zonnepanelen voor een gemiddeld huishouden. Inclusief montage en aansluiting. Dat levert per jaar 350 tot 400 euro op.”

Doordat elke situatie anders is biedt NMP Ermelo de mensen aan te helpen. Piet de Zwarte is heeft zich opgewerkt tot specialist. “Mensen kunnen mijn hulp gratis inroepen om de juiste keuzes te maken. Het gaat erom dat we iets met die energie gaan doen. Dat boeit mij ontzettend”.

Laag-btw brengt bouw 800 miljoen euro meer omzet

Op aandringen van Bouwend Nederland heeft minister van Financiën Jan Kees de Jager op 1 oktober 2010 een aantal maatregelen genomen om de woningmarkt te stimuleren. Zo is het btw-tarief op arbeid voor bijvoorbeeld een verbouwing of renovatie tijdelijk verlaagd. Nu de regeling ruim drie maanden ‘onderweg’ is, heeft Bouwend Nederland aan de leden gevraagd hoe zij de regeling ervaren. De uitkomsten daarvan zijn helder: de regeling is een groot succes! Ruim 650 ondernemers hebben de enquête van Bouwend Nederland beantwoord. Met een respons van 93% mkb-bedrijven is het een goede afspiegeling van het ledenbestand van Bouwend Nederland. Het merendeel (59%) geeft aan dat de offerteaanvragen opvallend zijn gestegen. Van die 59% heeft driekwart ook daadwerkelijk meer werk binnengehaald. Uit enkele reacties blijkt dat het werk, in vergelijking met dezelfde periode in het jaar ervoor, met meer dan de helft is toegenomen. De conclusie is dat de bouw dus baat heeft bij de laag-btw-maatregel. De maatregel heeft de sector nu al voor 800 miljoen euro aan extra opdrachten gebracht, gelijk aan 4000 banen.Tevens melden leden van Bouwend Nederland dat oudere offertes nu alsnog doorgang vinden. Het lage btw-tarief werkt als een stimulans en trekt opdrachtgevers over een streep, die ze anders niet gepasseerd zouden hebben. Wel merken veel ondernemers op dat de regeling een aanloopperiode nodig heeft gehad. Vervolgens is de markt steeds meer op gang gekomen. Daarmee komt ook de vraag voor verlenging van de regeling in beeld, want veel bouwondernemers verwachten dat verlenging nog meer werk, veelal met een langere voorbereidingstijd (vergunningstraject), zal opleveren. Dat is nodig, want de bouwsector heeft nog altijd te kampen met de gevolgen van de crisis. Er is licht aan het einde van de tunnel, maar dat is nog ver weg.Voor meer informatie: www.bouwendnederland.nl